Grįžti į pradžią

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Laikas į mokyklą!!! Laikas į mokyklą!!! Laikas į mokyklą!!! Laikas į mokyklą!!!

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Mokytis niekada nevėlu. Nestovėk vietoje.Judėk ir Tuǃ

Kalbų vertėjas

Mokyklos rekvizitai

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Panevėžys,  Šiaulių g. 60 Telefonas: 8-45-439575 Faksas:8-45-439575 Įmonės kodas: 191817034 El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Panevėžio SJMC skyrius Pataisos namuose

Raskite mus Facebook'e

 

 

2017 metų premijos „Metų mokytojas“ rinkimai

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Brandos darbas

Elektroninis dienynas

Socialinės reklamos kampanija "SAVIŽUDYBIŲ GALIMA IŠVENGTI"

Ugdymas karjerai

Lankytojai

2.png0.png0.png1.png5.png1.png
Šiandien278
Vakar290
Praeitą savaitę568
Mėnuo5006
Iš viso200151

Antradienis, 17 spalio 2017
Aukštyn

Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI PANEVĖŽIO SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRE

Nuo 2012 metų spalio mėnesio Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

•    sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;

•    ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

•    organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla);

•    teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;

•    padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

•    teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų     ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

Karjeros koordinatorių veikla suaugusiųjų mokymo centre:

•    Teikia individualias ir grupines konsultacijas;

• Bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis (pvz.: MRU, VGTU, VU, ISM, VU TVM, TTVAM, kalba.lt, fox.lt ir kt.) ;

•    Supažindina su informacijos paieška internete (pvz.: www.aikos.smm.ltwww.mukis.ltwww.aikos.ltwww.lamabpo.lt ir  kt.)

Ugdymą karjerai suaugusiųjų mokymo centre  vykdo karjeros koordinatoriai:

Vitalija Banaitienė ir Renata Bukelienė;

Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su specialistėmis individualiai.

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

•   padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;

•  padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu –  mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu,
periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;

•  padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);

•  teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų
mokymo programomis;

•    informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;

•    supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;

•    informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;

•     mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;

•    mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

Centro bibliotekoje kaupiami aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių mokyklų informaciniai leidiniai, kita su karjeros planavimu susijusi metodinė medžiaga. Profesinio informavimo klausimais mokiniai gali kreiptis į bibliotekos vedėją Loretą Mikulionienę.

Pagrindiniai dokumentai

•    Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

•    Ugdymo karjerai programa

•  Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.

Dokumentai:

•Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314

Ugdymo karjerai programa

2013 m. vasario 15 d. Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras pateikė paraišką Švietimo mainų fondui dėl dalyvavimo profesinio orientavimo projekte. Projekto tikslas - padėti mokiniams aktyviai pažinti profesijas ir karjeros galimybes, veiklinimo metu įgyti žinias, gebėjimus ir nuostatas, naudingas planuojant karjerą. Projektas bus finansuojamas iš Fondo administruojamų Euroguidance ir Europass projekto lėšų.

Karjeros koordinatorė     R.Bukelienė

Mielas moksleivi, gal tai Tau padės

planuoti ateitį?

   

SMC antro aukšto foje, prie bibliotekos, „pražydo“ nematytas informacinis karjeros medis. Jį „užaugino“ mokyklos karjeros ugdymo koordinacinė darbo grupė. Medis padės Jums, besirenkantiems profesiją, abejojantiems ar nežinantiems, ką pasirinkti ateityje.

Netingėkit susirasti informaciją ant medžio šakų!

Daugiau informacijos karjeros planavimo klausimais galite rasti mokyklos  skaitykloje (201 kab.) arba  pasikonsultuoti su karjeros koordinatorėmis V.Banaitiene (301 kab.) ir R.Bukeliene (307 kab.).

Siūloma suaktyvinti viešą diskusiją apie mūsų projektą

 
 
Visi, kam rūpi tęstinumas, turėtų pakomentuoti, "palaikinti" FB šitą straipsnį ir toliau dalintis tiek straipsniu, tiek nuoroda.
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2017 Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras Rights Reserved.